Rovno na obsah Rovno na menu
Menu

S čím Vám pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Obec Dulov
Dulov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy Horovce 79

Oznámenie o vyhlásenie výberového konania - riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy Horovce 79 1

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Spojenej školy, Horovce 79

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Horovce v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona  č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Spojenej školy, Horovce 79

 

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 01.08.2024

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti  príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 3. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.596/2003 Z. z.,
 4. bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 5. zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods.1 a 2 zákona č. 138/2019,
 6. ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2  zákona č. 138/2019,
 7. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva potrebnej na riadenie školy a výkon funkcie,
 8. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa/riaditeľky školy,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti apožadovaných dokladoch,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu:

Obec Horovce, 020 62 Horovce 94

 • termín podania:

do 06.05.2024 do 12:00 hod.,

 • obálku označte heslom:

„Výberové konanie – na riaditeľa Spojenej školy, Horovce 79 – NEOTVÁRAŤ!“

 

Termín a miesto výberového konania:

 • Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom rada školy písomne.

 

          Mgr. Erika Staňová

                                                                                                                 starostka obce

                                                                                             

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 16. 4. 2024 8:57
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Družobná obec

Družobná obec

Družobná obec
Bystřice pod Lopeníkem

MAS Vršatec

Vršatec

MAS Vršatec

Mapový portal obce Dulov

Mapový portál

Mapový portál

Počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
slabý dážď 24 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 22/13 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 26/12 °C
sobota 27. 7. jasná obloha 31/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

voľby prezidenta

Voľby EP


hore