AKTUALITY/ OZNAMY

Gymnázium Púchov

25.01.2023 | admin

Osemročné Gymnázium Púchov pozýva na Deň otvorených dverí 7.2.2023.

Zobraziť celý text »

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za odpad

24.01.2023 | admin

Zmeny k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny do 31. januára 2023.

Zobraziť celý text »

Detský karneval

24.01.2023 | admin

Pozývame všetky deti a rodičov na destský karneval, ktorý sa uskutoční v piatok 27. januára 2023 od 15.30 v kultúrnom dome.

Zobraziť celý text »

Referendum 2023 - výsledky

23.01.2023 | admin

Okrsková komisia pre referendum v obci Dulov oznamuje výsledky referenda v obci Dulov, okrsok č. 1.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ - január 2023

23.01.2023 | admin

Starosta obce pozýva na zasadnutie OZ vo štvrtok 26.1.2023.

Zobraziť celý text »

Oznámnie o začatí územného konania

19.01.2023 | admin

Obec Lednické Rovne verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO Ilava - Lednické Rovne".

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

11.01.2023 | admin

Obec Dulov, stavebný úrad vydáva Verejnou vyhláškou stavebné povolenie na stavbu: "Rodinný dom" na p.č. KNC 117/1 v k.ú. Dulov stavebníkovi: Radoslav Filiač.

Zobraziť celý text »

Kúpele v regióne

07.12.2022 | admin

Obec v spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice ponúka pre občanov vstupy do bazénov za zvýhodnené ceny. Akcia trvá od 01.12.2022 - 28.2.2023.

Zobraziť celý text »

Štatistické zisťovanie v obci

07.12.2022 | admin

Štatistický úrad vykonáva v období od 6.12.2022 do 12.1.2024 štatistické zisťovanie v domácnostiach na Slovensku. Do zisťovania pre rok 2023 bola zaradená aj naša obec. Zverejňujeme informáciou zo štatistického úradu.

Zobraziť celý text »

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov

07.12.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.