Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / FAKTÚRY DODÁVATEĽSKÉ2

Faktúry sú zverejňované až po ich úhrade.

Predmet faktúry Dátum Dodávateľ Číslo Suma v €
Plyn - záloha 1.7.2011 SPP, a.s. Bratislava 182 99,00
Telefónne poplatky a internet - ZŠ 8.7.2011 T-COM, Bratislava 183 41,71
Služby BOZP a OP - 6/2011 6.7.2011 Anton Pagáč, Pruské 540 184 17,00
Vývoz plastov 7.7.2011 AGRODÚLOV, s.r.o., Dulov 185 72,00
Telefónne poplatky + internet - OÚ 8.7.2011 T-COM, Bratislava 186 50,87
Telefónne poplatky - MŠ 8.7.2011 T-COM, Bratislava 187 21,54
Počítač + inštalačnén práce 11.7.2011 Centurio Computers, s.r.o., Tuchyňa 188 641,60
Pranie - KD 12.7.2011 Mária Rezáková, Pov.Bystrica 189 42,06
Úložka za KO - jún 2011 12.7.2011 Unikomas, a.s., Dubnica n/V 190 389,97
Vývoz KO - jún 2011 13.7.2011 Obec Pruské 191 297,40
Prevázkovanie ČOV - 6/2011 13.7.2011 Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom 192 120,00
Vodné 14.7.2011 Pov.vodárenská spoločnosť, Pov. Bystrica 193 134,41
Vývoz sklad a železa 18.7.2011 AGRODÚLOV, s.r.o., Dulov 403 194 90,00
Likvidácia odpadu - ZŠ 18.7.2011 Obec Dulov 195 65,00
Nákup stravných lístkov 25.7.2011 Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava 196 875,17
Potraviny ŠJ 18.7.2011 Róbert Mišovec - EMER, Dulov 147 197 72,97
Internet - MŠ 21.7.2011 T-Mobile, Bratislava 198 14,99
Služby - výkazy II. Q 25.7.2011 Ekokonzult, Dubnica nad Váhom 199 30,00
Separácia a odvoz odpadu 25.7.2011 Agrodúlov, s.r.o., Dulov 403 200 500,00
Odvoz skla 27.7.2011 Ľubomír Halas SHR, Streženice 201 64,80

 

Nariadením vlády SR z 30.3.2011 - 118/2011 - obce nezverejňujú faktúry do sumy 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty

Predmet faktúry Dátum Dodávateľ Číslo Suma v €
Vypracovanie projekt.dokumentácie 7.9.2011 Ing.Henek Marian Trenčianska Turná  239 1750,00
Uhlie pre MŠ 28.11.2011 STAVOB-PALIVA, Pruské 329 5414,96
Plyn - mesačná platba 2.12.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 333 1246,00
Rekonštrukcia chlapčenských WC v ZŠ 29.12.2011 ROOF SK, Pov.Bystrica 365 2561,60

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.