Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / FAKTÚRY DODÁVATEĽSKÉ1

 Faktúry sú zverejňované až po ich úhrade.

Predmet faktúry Dátum Dodávateľ Číslo  Suma v €
Plyn - záloha 3.1.2011  SPP Bratislava  1 1057,00
Program  MZDY upgrade 2011 7.1.2011  SOMI Trenčín  116,40
Prgoramy - licencia 7.1.2011  JKL data B.Bystrica  147,00
Stravné lístky - nákup 13.1.2011  Vaša Slovensko Bratislava  1165,30
 Progrmy - Účto, majetok 2011 11.1.2011  Ekokonzult Dubnica n/V  175,00
Tlačivá - ryb. lístky 13.1.2011  Obec Červený Kameň  4,85
Vyúčtovanie predplatného 2010 13.1.2011  Poradca podnikateľa Žilina  1,23
Nákup telefónov  14.1.2011  T-Com Bratislava 8 39,90
Potraviny ŠJ 14.1.2011 Mäsovýroba Hôrka Tr.Teplá  94,49
Potraviny ŠJ  14.1.2011 Demifood Nové Mesto n/V 10 177,36
Seminár - ročné zúčtovanie dane 25.1.2011  SOMI Trenčín  11 25,00
Služby - výkazy IV.Q 2010 25.1.2011  Ekokonzult Dubnica n/V  12  35,00
Práca s plošinou - vianočná dek  25.1.2011 Černuška Václav Košeca 13  61,00
Nákup plastových vriec 25.1.2011  Gold-Pack Beluša  14  120,60
Oprava piestu na ČOV  25.1.2011 Alvest Skalka nad Váhom 15 320,38
Oprava miešadla na ČOV 25.1.2011  Alvest Skalka nad Váhom  16  945,60
Licencia 25.1.2011 SOZA Bratislava  17  14,28
Tlačivá - OÚ 28.1.2011  ŠEVT, a.s. Bratislava  18  93,11
Potraviny ŠJ 31.1.2011  Mária Majanová Pruské  19  141,61
Potraviny ŠJ  31.1.2011 Mäsovýroba Hôrka Tr.Teplá  20 91,72
Vývoz skla a železa 31.1.2011  Agrodúlov, s.r.o. Dulov  21  72,00
Zvoz plasto

31.1.2011 

Agrodúlov, s.r.o. Dulov  22  72,00
Odhŕňanie snehu 31.1.2011  Agrodúlov, s.r.o. Dulov 23 

108,00

Pranie - KD 31.1.2011  M.Rezáková, Pov. Bystrica 24 41,06
Licencia - program 31.1.2011 Ing. J.Vlček, Topset, Stupava 25 51,78
Potraviny ŠJ 2.2.2011  R.Mišovec-EMER, Dulov 26  270,34
Telefónne poplatky 2.2.2011  Telefónica 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava 27  17,20
Plyn - záloha 2.2.2011  SPP Bratislava 28 1024,00
Virtuálna knižnica - ZŠ 1/2011 2.2.2011  Komensky, s.r.o., Košice  29  3,32
Zhodnotenie odpadu - plasty - január 2011  3.2.2011 Marius Pedersen, a.s., Trenčín 30  70,43
Prevádzkovanie ČOV - 1/2011 3.2.2011  Alvest, Skalka nad Váhom  31  120,00
 Vývoz VOK - sklo 3.2.2011  Obec Pruské  32  42,33
 Vývoz KO - január 2011 3.2.2011  Obec Pruské  33  297,40
 Predplatné časopisu - ZŠ 4.2.2011  JurisDat Bratislava  34  20,00
 Odhŕňanie snehu 4.2.2011  Agrodúlov, s.r.o. Dulov  35 72,00
 Vývoz skla a železa 4.2.2011  Agrodúlov, s.r.o. Dulov  36  72,00
 Služby BOZP a OP - 1/2011 4.2.2011  Anton Pagáč, Pruské 540  37  17,00
 Telefónne poplatky a internet - ZŠ 4.2.2011  T-COM Bratislava  38  32,64
 Oprava PAMP na ČOV 4.2.2011  Alvest Skalka n/V  39  1175,62
 Telefónne poplatky - MŠ 4.2.2011  T-Com, Bratislava  40  21,54
 Telefónne poplatky a internet - OÚ  4.2.2011 T-Com, Bratislava  41  69,46
Antivírový program - OÚ 11.2.2011  Centurio Computers,s.r.o.  42  118,56
Úložka za KO - január 2011 14.2.2011  Unikomas, a.s. Dubnica n/V  43  395,58
Pracovné pomocky - ZŠ 14.2.2011  AME, s.r.o. Púchov  44  17,46
Potraviny ŠJ 14.2.2011  Demifood,  Nové Mesto n/V  45 93,72
Stočné - ZŠ 15.2.2011  Obec Dulov  46  14,53
Toner - multifunkčné zariad. 16.2.2011  Kopia-Jamek Banská Bystrica  47  55,46
Publikácia pre poslancov 18.2.2011  Asociácia vzdelávania samosprávy Prešov  48 50,20
Maľovanie v ZŠ  18.2.2011  Branislav Cíbik, Horovce  49  323,10
Seminár - RZZP  18.2.2011  Somi Trenčín  50  30,00
 Vypracovanie projek.dokumetácie 23.2.2001  ARCH.PROJEKT Dulov  51  1600,00
 Vývoz KO - február 2011 23.2.2011  Obec Pruské  52  297,40 
Školské pomôcky 25.2.2011  AME, s.r.o. Púchov  53  16,60 
Potraviny ŠJ  28.2.2011  Mária Majanová, Pruské  54  131,46 
Potraviny ŠJ  28.2.2011  Mäsovýroba Hôrka, Tr.Teplá  55  72,91 
Potraviny ŠJ  28.2.2011  R.Mišovec - EMER, Dulov  56  181,52 
Normy a receptúry pre ŠJ  3.3.2011  IRIS-Vydavateľstvo a tlač, Bratislava  57  27,90 
Virtuálna knižnica - 2/2011 - ZŠ  3.3.2011  Komensky, s.r.o., Košice  58  3,32 
Prevádzkovanie ČOV 2/2011  3.3.2011  Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom  59    120,00
Plyn - záloha  3.3.2011  SPP - distribúcia, Bratislava  60  965,00
Telefónne poplatky  4.3.2011  Telefónica O2, Bratislava  61  42,34
Vývoz - VOK  4.3.2011  Obec Pruské  62  42,33
Vodné  4.3.2011  Považská vodárenská spoločnosť, Pov. Bystrica  63  98,38
Služby BOZP a OP - 2/2011 7.3.2011  Anton Pagáč, Pruské  64  17,00
Telefónne poplatky a internet -  OÚ  9.3.2011  T-COM, Bratislava  65  51,11
Telefónne poplatky a internet - ZŠ  9.3.2011  T-COM, Bratislava  66  32,64
Telefónne poplakty - MŠ  9.3.2011  T-COM, Bratislava  67  22,07
Úložka za KO - február 2011  14.3.2011  Unikomas, a.s. Dubnica n/V  68  457,31
Členský príspevok   14.3.2011  OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát Pruské  69  9,26
Vydanie potvrdenia  15.3.2011  Dexia banka Slovensko  70  6,00
Pranie - KD  16.3.2011  Mária Rezáková - Solux, Pov.Bystrica  71   25,58
Potraviny ŠJ  16.3.2011  Hôrka Trenčianska Teplá  72  81,35
Oprava kanalizácie - KD  21.3.2011  Miroslav Trenčan,  Lednické Rovne  73  326,96
Oprava kanalizácie  21.3.2011  Miroslav Trenčan, Lednické Rovne  74   76,63
Zhodnotenie odpady - 2/2011  18.3.2011  Marius Pedersen, Trenčín  75  70,43
Toner do tlačiarne - OÚ  23.3.2011  MediaTip Dubnica n/V  76  66,49
Rozbor odpadovej vody  24.3.2011  Alvest s.r.o. Skalka nad Váhom  77  57,60
Potraviny ŠJ 24.3.2011  Demifood  Nové Mesto n/V  78  208,43
Plastová tabuľa na viacúčelové ihrisko  25.3.2011  Alfa Reklama, Považská Bystrica  79 50,40
Vývoz VOK - cintorín  28.3.2011  Obec Pruské  80  42,33
Licencia - antivíry - MŠ  28.3.2011  ESET, s.r.o. Bratislava  81  52,45
Vývoz skla  30.3.2011  Obec Pruské  82  84,66
Potraviny ŠJ 31.3.2011 Róbert Mišovec - EMER, Dulov 83 369,50
Servisné práce na ČOV 31.3.2011 Alvest, s.r.o. Skalka nad Váhom 84 18,48
Potraviny ŠJ 31.3.2011 Mária Majanová, Pruské 85 185,26
Potraviny ŠJ 31.3.2011 Hôrka, s.r.o. Trenč.Teplá 86 75,58
Plyn - záloha 4.4.2011 SPP, a.s. Bratislava 87 528,00
Virtuálna knižnica - 3/2011 - ZŠ 4.4.2011 Komensky, s.r.o. Košice 88 3,32
Prevádzkovanie ČOV 3/2011 4.4.2011 Alvest, s.r.o. Skalka nad Váhom 89 120,00
Pranie - KD 4.4.2011 Mária Rezáková - Solux, Pov.Bystrica 90 42,78
Vývoz odpadu - 3/2011  5.4.2011  Obec Pruské  91  446,10
Kancelárske potreby - ZŠ  5.4.2011  Ame, s.r.o., Púchov  92 29,68
Telefónne poplatky  6.4.2011  Telefónica O2, Bratislava  93  11,42
Školské pomôcky - ZŠ  7.4.2011  Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava  94  76,30
Služby BOZP a OP - 3/2011  7.4.2011  Anton Pagáč, Pruské  95  17,00
Telefónne poplatky - MŠ  11.4.2011  T-COM, Bratislava  96  23,14
Telefónne poplatky a internet - OÚ  11.4.2011  T-COM, Bratislava  97  56,52
Úložka za KO - marec 2011  11.4.2011  Unikomas, a.s., Dubnica n/V  98  799,58
Vývoz plastov  12.4.2011  Agrodúlov,s.r.o., Dulov  99  72,00
Vývoz skla a železa  12.4.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  100  72,00
Vývoz skla a železa  12.4.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  101  72,00
Vývoz plastov  12.4.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  102  72,00
Vývoz skla a železa  12.4.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  103  72,00
Motorová kosačka pre ZŠ  14.4.2011  Bratko Jan, Trenčín  104  505,15
Pomôcky pre ZŠ  14.4.2011  Ing. Ivana Pitoňáková, Košice  105  19,00
Stravné lístky  20.4.2011  Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava  106  875,17
Vodné  15.4.2011  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov. Bystrica  107  80,65
Pracovná obuv pre DHZ  18.4.2011  Peter Portašik, Myjava  108  544,00
Potraviny - ŠJ  18.4.2011  Horka, s.r.o., Tren.Teplá  109  79,73
Telefónne poplatky + internet - ZŠ  18.4.2011  T-COM, Bratislava  110  49,32
Zhodnotenie odpadov - 3/2011 21.4.2011  Marius Pedersen, Trenčín  111  70,43
Služby - výkazy I.Q 2011  26.4.2011  Ekokonzult, Dubnica n/V  112  30,00
Internet - MŠ  26.4.2011  T-Mobile, Bratislava  113  14,36
Pranie - KD  28.4.2011  Mária Rezáková, Pov.Bystrica  114  28,03
Telefónne poplatky  2.5.2011  Telefónika O2, Bratislava 115 50,14
Rozbor odpadovej vody 2.5.2011 Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom 116 57,60
Vývoz - VOK za KD 3.5.2011 Obec Pruské 117 50,43
Potraviny - ŠJ 3.5.2011 Mária Majanová, Dubnica n/V 118 87,25
Potraviny - ŠJ 4.5.2011 Horka, s.r.o., Tren.Teplá 119 87,34
Potraviny - ŠJ 4.5.2011 Róbert Mišovec - EMER, Dulov 120 262,10
Služby BOZP a OP - 4/2011 4.5.2011 Anton Pagáč, Pruské 540 121 17,00
Telefónne poplatkz + internet - ZŠ 5.5.2011 T-COM, Bratislava 122 41,71
Prevádzkovanie ČOV 4/2011 5.5.2011 Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom 123 120,00
Plastové okno - KD 5.5.2011 František Prekop, Dubnica n/V 124 199,20
Virtuálna knižnica - 4/2011 - ZŠ 5.5.2011 Komensky, s.r.o., Košice 125 3,32
Vývoz odpadu - 4/2011 6.5.2011 Obec Pruské 126 297,40
Licencia - programy - apríl - jún 2011 6.5.2011 Inte, Ing. Alica Klačanová, Banská Bystrica 127 147,00
Školské pomôcky 9.5.2011 Špalek Rastislav, Mestečko 128 16,00
Potraviny - ŠJ 9.5.2011 Demifood, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 129 152,42
Telefónne poplatky - MŠ  10.5.2011  T-COM, Bratislava   130  21,54
Telefónne poplatky a internet - OÚ  10.5.2011  T-COM, Bratislava  131  45,15
Zverejnenie inzerátu - učiteľka ZŠ  11.5.2011  Petit Press, Nitra  132  57,60
Úložka za KO - apríl 2011  12.5.2011  Unikomas, a.s., Dubnica n/V  133   575,14
Pranie - KD  13.5.2011  Mária Rezáková, Pov.Bystrica  134  30,38
Potraviny  ŠJ  19.5.2011  Mäsovýroba Hôrka  135   78,94
Zhodnotenie odpadov - 4/2011  20.5.2011  Marius  Pedersen, Trenčín  136   70,43
Vývoz plastov  23.5.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  137  72,00
Vývoz skla a železa  23.5.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  138  72,00
Knihy pre prvákov  23.5.2011  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava  139   32,50
Internet v MŠ  23.5.2011  T-Mobile, Bratislava  140   14,99
Knihy do knižnice  23.5.2011  Belmex, a.s., Pezinok  141  208,76
Knihy do knižnice  23.5.2011  Belmex, a.s., Pezinok  142  84,44
Knihy do knižnice  23.5.2011  Belmex, a.s., Pezinok  143   16,66
Vývoz VOK - cintorín  26.5.2011  Obec Pruské  144  42,33
Vyúčtovanie plynu  26.5.2011  SPP, a.s., Bratislava  145  1497,06
Školenie - novela zákona  26.5.2011  Somi, s.r.o., Trenčín  146  30,00
Vývoz fekálií z MŠ  30.5.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov  147  252,00
Potraviny ŠJ  31.5.2011  Mária Majanová, Pruské  148  224,89
Vývoz skla a železa  31.5.2011  Agrodúlov, s.r.o., Dulov   149   72,00
Potraviny ŠJ  31.5.2011  Hôrka, s.r.o.  150  88,31
Potraviny ŠJ 31.5.2011 Róbert Mišovec - Emer, Dulov 151 387,83
Virtuálna knižnica - 5/2011 - ZŠ 31.5.2011 Komensky, s.r.o., Košice 152 3,32
Prevádzkovanie ČOV - 5/2011 1.6.2011 Alvest, s.r.o., Skalka nad Váhom 153 120,00
Drez do ŠJ 1.6.2011 RM Gastro-JAZ, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 154 333,60
Telefónne poplatky 1.6.2011 Telefónika O2, Bratislava 155 35,24
Záloha na plyn 1.6.2011 SPP, Bratislava 156 107,00
Honorár za spracovanie projektovej dokumentácie 2.6.2011 ARCH.PROJEKT, Ing.arch. Emil Michálek, Dulov 189 157 4738,00
Telefónne poplatky + internet - ZŠ 6.6.2011 T-COM, Bratislava 158 41,71
Wifi Router + inštalácia 6.6.2011 Centurio Computers, Tuchyňa 159 121,68
Služby BOZP a OP - 5/2011 6.6.2011 Anton Pagáč, Pruské 540 160 17,00
Plastové vrecia 7.6.2011 Golden Pack, Beluša 161 79,20
Telefónne poplatky - MŠ 8.6.2011 T-Com, Bratislava 162 21,54
Telefónne poplatky + Internet - OÚ 8.6.2011 T-Com, Bratislava 163 49,84
Vývoz skla 8.6.2011 Obec Pruské 164 42,33
Vývoz odpadu - 5/2011 8.6.2011 Obec Pruské 165 297,40
Čerpadlo na ČOV + preprava 8.6.2011 HBC pumpy, Hlubočky 166 246,00
Úložka za KO - máj 2011 10.6.2011 Unikomas, a.s., Dubnica n/V 167 424,52
Čistenie kanalizácie pri bytovkách 10.6.2011 Považská vodárenská spoločnosť, Pov.Bystrica 168 240,30
Ročný poplatok 13.6.2011 Slovgram, Bratislava 169 33,50
Práca na ČOV, vývoz fekálií 13.6.2011 Agrodúlov, s.r.o., Dulov 170 180,00
Vývoz skla a železa 13.6.2011 Agrodúlov, s.r.o., Dulov 171 72,00
Školské potreby - ZŠ 14.6.2011 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 172 40,87
Potraviny - ŠJ 15.6.2011 Hôrka, s.r.o., Trenč.Teplá 173 90,25
Internet - MŠ 23.6.2011 T-Mobile, Bratislava 174 14,99
Zhodnotenie odpadov - 5/2011 29.6.2011 Marius Pedersen, a.s., Trenčín 175 70,43
Potraviny - ŠJ 29.6.2011 Maria Majanová, Pruské 176 120,39
Potraviny - ŠJ 29.6.2011 Hôrka, s.r.o., Trenč.Teplá 177 49,62
Preprava - DHZ na krajskú súťaž 30.6.2011 SAD Trenčín, a.s., Trenčín 178 153,55
Virtuálna knižnica - 2011/06 30.6.2011 Komensky, s.r.o., Košice 179 3,32
Potraviny - ŠJ 30.6.2011 Róbert Mišovec - EMER, Dulov 180 341,66
Telefónne poplatky 30.6.2011 Telefónica Slovakia, s.r.o. 181 8,67

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.