Verejné obstarávanie / Zverejnenie zákazky podľa § 9 ods. 9

Zverejňovanie zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1000 €

Dátum a čas zverejnenia Názov zákazky Predpokladaná hodnota zákazky Lehota na predloženie ponúk
15.10.2013 o 14.00 hod. Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia kotolňe v MŠ vrátane pomoci pri verejnom obstarávaní 1 600 € (bez DPH) do 21.10.2013
25.04.2014 o 14.00 hod. Zvislé dopravné značenie v obci Dulov 3 725 € (bez DPH) do 23.5.2014
25.04.2014 o 14.00 hod. Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu Dulov za účelom vytvorenia sociálnych zariadení - WC 12 328,96  € (bez DPH) do 23.5.2014
23.6.2014 o 10.00 hod. Oprava stien zborovne ZŠ   1 600 € (bez DPH) do 4.7.2014
23.6.2014 o 10.00 hod. Oprava podlahy zborovne ZŠ   1 600 € (bez DPH) do 4.7.2014 

 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.