Spoločenské organizácie a kluby / Urbárska obec Dulov pozemkové spoločenstvo

Právna forma: Spoločenstvo vlastníkov pozemkov

Sídlo: Dulov 018 52

Činnosť: ťažba dreva, chov rýb, prenájom pozemkov, ťažba štrku

Presný dátum založenia urbariátu v Dulove sa nepodarilo zistiť ani v štátnom archíve. K obnoveniu činnosti došlo v roku 1991.

V súčasnosti hospodári na výmere 105,868 ha z toho sú:

 • 61,559 pasienky
 • 24,597 lesné porasty
 • 19,712 vodná plocha

Spoločenstvo eviduje 240 podielnikov.

Činnosť spoločenstva riadi 7 členný výbor na čele ktorého stojí predseda .Pozemkové spoločenstvo kontroluje 5 členná dozorná rada, ktorú riadi jej predseda. Obidva orgány sú volené na obdobie 4 rokov. Valné zhromaždenie sa zvoláva 1x ročne a je najvyšším orgánom spoločenstva. 

Základným poslaním pozemkového spoločenstva je zveľaďovanie obnova a ochrana lesa, údržba lúk a pasienkov a prevádzkovanie rybného hospodárstva na rybníkoch pre športový rybolov.

Vodné plochy dnes takzvané Rybníky Sigôtka Dulov vznikli pri ťažbe štrku na urbárskych pozemkoch pre potreby diaľnice. Ťažba prebehla podľa projektu s príslušnou úpravou brehov a dnes je tu pekná rybárska lokalita príťažlivá pre občanov so záujmom o športový rybolov a spravuje podľa domáceho rybárskeho poriadku.

Kontakt

 • Adresa: Dulov 01852
 • Predseda UO: Martin Fúsek
 • Podpredseda UO: Ing. Milan Staňo
 • Štatutár: Ing. Peter Mičuda
 • Administrácia: Krpelanová Anna - 0424471105
 • Rybný hos.: Rendek Ľubomír, 0911 490 590
 • Lesný hos.: Parišev Jozef
 • Web stránka: http://www.dulov-jazera.wbl.sk
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.