SODB 2021

 

INFORMATÍVNE VIDEO K SČITANIU OBYVATEĽOV

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K SODB 2021

OTÁZKY A ODPOVEDE K SODB 2021 - VIDEO

Aké bude SODB 2021?

1.  Čo znamená "plne elektronické a integrované"?

2. Obyvateľ vyplní elektronický formulár k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Čo to znamená?

3. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov obyvateľov?

Sčítať sa je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa SR.

Obyvateľom SR sa rozumie:

- štátny občan SR s trvalým alebo prechodným pobytom na jej území,

- občan EÚ s obvyklým bydliskom na území SR,

- štátny príslušník tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území SR podľa medzinárodného práva. 

Nesplnenie zákonnej povinnosti sčítať sa, sa podľa zákona o sčítaní považuje za správy delikt, za ktorý môže obec uložiť občanovi pokutu vo výške od 25 do 250 €.

 

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.