Školstvo / ZÁKLADNÁ ŠKOLA

História základnej školy

V polovici 19. storočia sa ľud našej obce začal zaoberať kultúrou a vzdelaním. Postavili si prvú školu v Novej Vsi. Nebola to síce klasická škola, ale len budova, do ktorej chodili deti, ktoré sa chceli vzdelávať, pretože v týchto rokoch nebola školská dochádzka povinná. Učilo sa prevažne v zimných mesiacoch alebo za zlého počasia. V tejto škole vyučovali tunajší poľnohospodári, ktorí mali aspoň nejaké vzdelanie.

V roku 1874 vystavali novú školu v časti Dulov. Prijali učiteľa z Moravy, ktorý už mal odbornú kvalifikáciu. Túto školu navštevovali deti: dulovské, novovestské a horovecké. Prvé roky sa vyučovalo v slovenčine, no keď sa tunajší učiteľ naučil po maďarsky, vyučovalo sa v maďarčine.

Keďže v obci pribúdalo školopovinných detí, musela sa obec postarať o novú školu. Preto v roku 1895 postavili školu v Novej Vsi (v blízkosti prvej školy). Tu sa vyučovalo dlhé roky. V roku 1953 bola prevedená inšpekcia tejto školy a konštatovalo sa, že budova nezodpovedá požiadavkám. Nakoľko budova bola tak zlom stave že žiadnu opravu sa neoplatilo prevádzať, bola vybudovaná nová škola. Tentoraz v Dulove, ktorá bola otvorená 10.2.1957 a funguje dodnes.

Súčasnosť základnej školy

Od školského roka 2008/2009 zriaďovateľom školy v Dulove je Obec Dulov. Dovtedy škola fungovala ako elokované pracovisko Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom. Školu navštevujú žiaci I. stupňa t.j. 1.-4. triedy. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti mimo školského vyučovania.

Riaditeľkou v ZŠ je PaedDr. Zuzana Gáborová, učiteľkou Mgr. Alena Aujeská, učiteľka ANJ Mgr. Dagmar Mišíková a pedagogický asistent p. Katarína Gabrišová. Vychovávateľkami sú p. Kristína Pagáčová a p. Kristína Országhová. Učiteľom náboženskej výchovy v šk.roku 2022/2023 je Mgr. Jozef Kocifaj (kaplán vo farnosti Pruské). 

 

Kontakt

  • Základná škola Dulov
  • Adresa školy: 018 52 Dulov 71
  • Telefón: 042/ 447 1102
  • Email: zsdulov@zoznam.sk, zsdulov@gmail.com
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.