OBEC DULOV / SYMBOLY OBCE

Erb

V červenom štíte nad zelenou trávou, zlatom šikmo mrežovanou pažiťou strieborná bordúra položeného obráteného a prevráteného lemeša a strieborne sklonené obrátene pravošikmo naklonené čerieslo, to všetko prevýšené tromi zlatými klasmi bez stebiel. Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať z 19. storočia. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre použitie farieb a kovov. Ideový návrh vypracoval Doc. PhDr. Peter Konja, PhD a grafický návrh dodala firma L.I.M. Prešov. Obec sa nového erbu dočkala v roku 2002.

Vlajka

Skladá sa z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltá červená, žltá červená biela, zelená, biela a zelená. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D – 132/02. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh obce Dulov a odporučila ho zapísať do heraldického registra SR.

Pečate

Staršia, nedatovaná pečať, bola evidentne použitá v roku 1860. V obrazovom poli pečate sú vyobrazené na pôde dva trsy trávy, nad nimi lemeš a čerieslo a nad nimi v hornej časti tri klasy. Kolopis pečate: UJFALU CON DULOW. Doplňujú ho dve skrížené vetvičky. Odtlačok pečate je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti, v Altenburgerovej zbierke pečatí.

Mladšia pečať je použitá na listine datovanej z roku 1873. V obrazovom poli pečate je pažiť, vpravo na pažiti je lemeš, vľavo čerieslo, v strede klas prekrížený kosákom. Kolopis: PEČ: OSADY DÚLÓ ÚJFALU, v druhom riadku: NOVEJSA.

Tretia, najnovšia pečať, používaná od roku 2002 má v obrazovom poli pôdu s dvomi trsmi trávy, nad nimi je lemeš, čerieslo a v hornej časti tri klasy. Kolopis hornej časti: OBEC DULOV, v dolnej časti po pravej a ľavej strane tri päťcípe hviezdy.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.