OBČAN / AKO VYBAVIŤ

Ponúkame Vám krátky popis pokynov pri vybavovaní niektorých náležitostí na obecnom úrade:

 1. Ako vybaviť rôzne [formát PDF, 67 kB]
  • Občiansky preukaz
  • Vodičský preukaz
  • Cestovný pas
  • Výpis/odpis z registra trestov
 2. Evidencia obyvateľov, stavieb a súpisných čísel [formát PDF, 49 kB]
  • Prihlásenie na trvalý pobyt
  • Narodenie dieťaťa
  • Prihlásenie na prechodný pobyt
  • Prehlásenie pobytu v rámci obce
  • Zrušenie trvalého pobytu
  • Potvrdenie o trvalom pobyte
  • Poplatky v ohlasovni
  • Pridelenie súpisného čísla na budovu
 3. Miestne dane a poplatky [formát PDF, 71 kB]
  • Daň za užívanie verejného priestranstva
  • Daň za nevýherné hracie prístroje
  • Daň za psa
  • Daň  z nehnuteľností
  • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Osvedčenie listín a podpisov na listinách [formát PDF, 30 kB]
 5. Sociálne veci
 6. Stavebníctvo [formát PDF, 89 kB]
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Zmena stavby pred dokončením
  • Zmena termínu dokončenia stavby
  • Zmena stavby po dokončení (stavebné úpravy)
  • Povolenie zmeny užívania stavby
  • Odstránenie stavby
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Ohlásenie udržiavacích prác
  • Ohlásenie stavebných úprav
  • Zvláštne užívanie miestnej komunikácie
  • Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok
 7. Životné prostredie [formát PDF, 44 kB]
  • Výrub drevín
  • Rybársky lístok
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.