Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisia ekonomická a správy obecného majetku

 • Predseda: Ing. Michal Mišovec
 • Členovia: Ing. Vladimír Backo,  Mária Kušnierová, Renáta Mikulová, Jozef Pánov, Ing. Tibor Staňo, Patrik Toman
 • Náplň činnosti:  podnety k návrhom ekonomických dokumentov obce (rozpočet, záverený účet, vybrané VZN ...), stanoviská pre OZ z ekonomickej a rozpočtovej oblasti obce
 
Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia
 • Predseda: Jozef Pánov
 • Členovia: Ing. Vladimír Backo, Mária Kušnierová, Renáta Mikulová, Ing. Michal Mišovec, Ing. Tibor Staňo, Patrik Toman
 • Náplň činnosti: zaoberanie sa podnetmi týkajúcimi sa stavebnej činnosti, stavebných priestupkov, dohľad nad dodržiavaním zákona o pozemných komunikáciách (rozkopávky verejných priestranstiev a komunikácií), riešenie podnetov, sťažností a priestupkov občanov, sledovanie iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovanie sa k nej, predkladanie návrhov na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšenie životného prostredia v obci, podávanie návrhov, podnetov a požiadaviek iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva ohrozenia životného prostredia v obci, vyjadrovanie s k spôsobu nakladania s komunálnym odpadom a k separovanému zberu v obci, podávanie návrhov na zlepšenie tohto stavu. 
 
Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí
 • Predseda: Renáta Mikulová
 • Členovia: Ing. Vladimír Backo, Mária Kušnierová, Ing. Michal Mišovec, Jozef Pánov, Ing. Tibor Staňo, Patrik Toman
 • Náplň činnosti: organizovanie športových akcií v obci, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, rozhodovanie v sociálnej oblasti
 
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Predseda: Ing. Tibor Staňo
 • Členovia: Ing. Vladimír Backo, Mária Kušnierová, Renáta Mikulová, Ing. Michal Mišovec, Jozef Pánov, Patrik Toman
 • Náplň činnosti: posúdenie podaných "Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a mejetkových pomerov" starostu obce
 
 
 
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.