Dokumenty a informácie / ROZPOČET OBCE

Uznesenie č. 41/2015

Obecné zastupiteľstvo v Dulove

A/   b e r i e  n a   v e d o m i e 

správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2018

 

B/   s c h v a ľ u j e  

rozpočet obce Dulov na rok 2016

Za:                  4 hlasy (Ing. V. Backo, Ing. P. Mičuda, R. Mikulová, 

                                     PhDr. V. Pazderová, Phd)

Proti:               0 hlasov

Zdržal sa:        0 hlasov

 

 

C/   b e r i e  n a   v e d o m i e 

rozpočet obce Dulov na roky 2017 – 2018

 

D/   s c h v a ľ u j e  

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry

Za:                  4 hlasy (Ing. V. Backo, Ing. P. Mičuda, R. Mikulová, 

                                     PhDr. V. Pazderová, Phd)

Proti:               0 hlasov

 

Zdržal sa:        0 hlasov

 

Rozpočet 2016

Príjmy 2016

Výdavky 2016

 

Rozpočet 2015

Príjmy 2015

Výdavky 2015

 

Rozpočet 2014

Príjmy 2014 

Výdavky 2014

 

Rozpočet 2013

Príjmy 2013

Výdavky 2013

Programový rozpočet

 

Rozpočet 2012

Príjmy 2012

Výdavky 2012

Programový rozpočet

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/ 447 1100, 0948 949 848

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.