Dokumenty a informácie / ROZPOČET OBCE

 

 Uznesenie č. 47/2020

Obecné zastupiteľstvo v Dulove

 

A/   b e r i e    n a   v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dulov na roky 2021 až 2023

 

C/   s ch v a ľ u j e   

rozpočet obce Dulov na rok 2021

Za:             7 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor,  J. Hošmánek,

                      Ing. P. Mičuda,  Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti:         0   

Zdržal sa:  0   

 

D/   b e r i e    n a   v e d o m i e

rozpočet obce Dulov na roky 2022 - 2023

 

E/   s ch v a ľ u j e   

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry

Za:             7 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, R. Gábor,  J. Hošmánek,

                      Ing. P. Mičuda,  Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti:         0   

Zdržal sa:  0   

 

Rozpočet 2021

Príjmy 2021

Výdavky 2021

 

Rozpočet 2020

Príjmy 2020

Výdavky 2020

Skutočné plnenie rozpočtu 2020

 

Rozpočet 2019

Príjmy 2019

Výdavky 2019

Skutočné plnenie rozpočtu 2019

 

Rozpočet 2018

Príjmy 2018 

Výdavky 2018 

Skutočné plnenie rozpočtu 2018

 

Rozpočet 2016

Príjmy 2016

Výdavky 2016

Skutočné plnenie rozpočtu 2016

 

Rozpočet 2015

Príjmy 2015

Výdavky 2015

Skutočné plnenie rozpočtu 2015

 

Rozpočet 2014

Príjmy 2014 

Výdavky 2014

 

Rozpočet 2013

Príjmy 2013

Výdavky 2013

Programový rozpočet

 

Rozpočet 2012

Príjmy 2012

Výdavky 2012

Programový rozpočet

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.