Dokumenty a informácie / Program hospodráskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce poskytuje komplexný pohľad na stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti.
 
Cieľom spracovania PHSR obce je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku. Zároveň je východiskový pri čerpaní finančných prostriedkov z dotácií poskytovaných Európskou úniou.
 
PHSR obce Dulov 2014 – 2020 vypracovala Miestna akčná skupina Vršatec. Na jeho príprave sa podieľal riadiaci tím, ktorý bol zložený zo zástupcov obce, mimovládneho sektora a podnikateľského sektora a zástupcov dodávateľa - MAS Vršatec (str. 4 PHSR). Do jeho tvorby bola zapojená aj verejnosť – formou vypĺňania dotazníkov a bolo uskutočnené aj stretnutie s občanmi.
 
PHSR obce Dulov 2014-2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dulove uznesením č. 44/2015 na svojom zasadnutí dňa 9.12.2015 .
 
 
 

PHSR 2014 - 2020 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.