ARCHÍV AKTUALÍT

Vianočný stolnotenisový turnaj

17.12.2015 | admin

Obecný úrad Dulov a Stolnotenisový oddiel organizujú pre občanov, rodákov Dulova, bývalých hráčov a hráčov mini ligy Vianočný stolnotenisový turnaj v stredu 30.12.2015.

Zobraziť celý text »

Mariáš o majstra Dulova

15.12.2015 | admin

Výbor Jednoty dôchodcov v Dulove poriada súťaž v hre "Mariáš" o majstra Dulova.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o schválení VZN

14.12.2015 | admin

Oznamujeme, že OZ na svojom zasadnutí schválilo predkladané VZN a Dodatky k VZN.

Zobraziť celý text »

Vianočný jarmok

09.12.2015 | admin

Materská škola Dulov v spolupráci s rodičmi pozýva na Vianočný jarmok v piatok 11.12.2015 od 15.30 hod.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec

09.12.2015 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Kolman

08.12.2015 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Rendek

07.12.2015 | admin

Obec Dulov oznamuje doručenie písomnosti.

Zobraziť celý text »

Zasadnutie OZ - december

04.12.2015 | admin

Starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu 9. decembra 2015.

Zobraziť celý text »

Ľudová zabíjačka v Pruskom

02.12.2015 | admin

Telovýchovná jednota Považan Pruské srdečne pozýva na Ľudovú zabíjačku a Jarmok ľudových remesiel v sobotu 5.12.2015.

Zobraziť celý text »

Stretnutie s Mikulášom

30.11.2015 | admin

Materská škola a Základná škola v spolupráci s obecný úradom pozývajú všetky deti a rodičov na stretnutie s Mikulášom.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 3/2015

23.11.2015 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013

23.11.2015 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

23.11.2015 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na rok 2016-2018.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012

23.11.2015 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Horovce 2015

23.11.2015 | admin

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Základnej školy Horovce - 1.-4. ročník, 020 62 Horovce č. 79

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.