ARCHÍV AKTUALÍT

ÚP Pruské - Správa o hodnotení

13.06.2016 | admin

Obec Pruské predložila Okresnému úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Pruské" spolu s návrhom strategického dokumentu - konceptu. Do dokladov možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Dulove v pracovné hodiny.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - jún

09.06.2016 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie OZ v utorok 14.6.2016.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2016

30.05.2016 | admin

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet za rok 2015

30.05.2016 | admin

Dňa 30. mája 2016 bol zverejnený Záverečný účet Obce Dulov za rok 2015, ku ktorému sa občania môžu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Je to nepozornosť alebo úmysel?

24.05.2016 | admin

Šachty aj poklopy vedľa cesty smerom k ČOV sú pravidelne poškodzované a zhadzované. Žiadame pozorných občanov, aby akékoľvek takéto konanie bezodkladne ohlásili.

Zobraziť celý text »

Prehliadka Trenčianskeho hradu

17.05.2016 | admin

Trenčianske múzeum v Trenčíne Vás pozýva na Mučivú prehliadku Trenčianskeho hradu v sobotu 28.5.2016.

Zobraziť celý text »

Jarný zber elektorniky

03.05.2016 | admin

Oznamujeme občanom, že v dňoch 5. - 7. mája prebehne v obci jarný zber elektroniky.

Zobraziť celý text »

Obecný úrad dňa 3.5.2016 zatvorený

02.05.2016 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok bude obecný úrad od 9.00 - 15.30 hod. zatvorený z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - apríl Kolman

29.04.2016 | admin

Oznamujeme doručeni písomnosti pre P. Kolman.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

28.04.2016 | admin

Okresný úrad Ilava odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje vypracovanie strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dulov 2014-2020". Verejnosť do tohto oznámenia môže nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zároveň verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Zobraziť celý text »

Rybárske preteky 2016

27.04.2016 | admin

Urbárska obec Dulov p.s. Vás srdečne pozýva na rybárske preteky v sobotu 30.4.2016.

Zobraziť celý text »

Stavanie mája 2016

27.04.2016 | admin

Pozývame Vás na tradičné stavanie mája v sobotu 30. apríla 2016.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny

26.04.2016 | admin

SSE oznamuje prerušenie distribúcie elektriny pre RD od č. 64 - 74 a 166 - 176 na utorok 3.5.2016 v čase od 08.00 do 15.30 hod.

Zobraziť celý text »

Návrh rekonštrukcie kaplnky v Dulove

22.04.2016 | admin

Po rekonštrukcii kaplnky v časti Nová Ves, chce obecný úrad v závislosti od možností prístúpiť aj k rekonštrukcii kaplnky v časti Dulov v blízkosti trojuholníka.

Zobraziť celý text »

Využívanie multifunkčného ihriska

22.04.2016 | admin

Obecný úrad oznamuje spôsob využívania multifunkčného ihriska ...

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.