ARCHÍV AKTUALÍT

Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami

13.07.2018 | admin

Obci Dulov ako dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu a dotknutému orgánu bol doručený zámer "Zhodnocovania odpadov mobilnými zariadeniami". Do zámeru možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dulove do 3. augusta 2018. Pripomienky k zámeru môže verejnosť podávať do 3. augusta 2018.

Zobraziť celý text »

Železničný podjazd v Ilave do odvolania UZATVORENÝ!

12.07.2018 | admin

Železničný podjazd pod železničnú trať v Ilave je do odvolania uzatvorený z dôvodu havarijného stavu telesa vozovky.

Zobraziť celý text »

Otváracie hodiny COOP Jednota počas leta

12.07.2018 | admin

COOP Jednota Trenčín oznamuje zmenu otváracích hodín predajne v Dulove počas leta.

Zobraziť celý text »

Informácie pre voliča

10.07.2018 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený a o spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

10.07.2018 | admin

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Júl 2018

10.07.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v pondelok 16. júla sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Dulov

10.07.2018 | admin

Obec Dulov v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e) zákéna SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok KN C 643/1 - záhrady o výmere 144 m2 v k. ú. Dulov z dôvodu osobitného zreteľa.

Zobraziť celý text »

Letné kino MAS Vršatec

04.07.2018 | admin

Srdečne pozývame občanov na Letné kino poriadané MAS Vršatec. 6. júla sa bude premietať v obci Skalka nad Váhom, 13. júla v obci Pruské a 3. augusta v Dulove. V prípade nepriaznivého počasia sa premietať nebude.

Zobraziť celý text »

Beckovské Slávnosti 2018

04.07.2018 | admin

Víkend 13. - 15. júla bude aj tento rok už tradične patriť Beckovským Slávnostiam.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov

25.06.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov. Lehota na predkladanie ponúk do: do 2.7.2018 do 12.00 hodiny.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Jún 2018

21.06.2018 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dulove, ktoré sa uskutoční v utorok 26. júna 2018 o 19.00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Jánske ohne 2018

18.06.2018 | admin

Obecný úrad v spolupráci zo Základnou školou Vás srdečne pozýva na príjemné posedenie pri ohni spojené s občerstvením a hudbou, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 o 17.00 na školskom dvore.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov

15.06.2018 | admin

Obec Dulov ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku: "Výstavba detského ihriska pri MŠ Dulov". Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2018 do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

15.06.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2018

11.06.2018 | admin

Zverejňujeme plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2018.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.