ARCHÍV AKTUALÍT

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

05.11.2018 | admin

Okresný úrad v Trenčíne, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán o pozemkových úpravách zverejňuje rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k.ú. Dulov, lokalita Hrubá Niva. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove

05.11.2018 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove.

Zobraziť celý text »

MUDr. Krajčiová dňa 02.11.2018 neordinuje

31.10.2018 | admin

MUDr. Krajčiová oznamuje pacientom, že dňa 2. novembra 2018 neordinuje.

Zobraziť celý text »

Obecný úrad dňa 02.11.2018 zatvorený

31.10.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že dňa 2. novembra 2018 bude obecný úrad zatvorený.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

29.10.2018 | admin

Vývoz komunálneho odpadu bude v utorok 30. októbra vo zvyčajnom čase.

Zobraziť celý text »

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

25.10.2018 | admin

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS je neziskovým združením právnických osôb a v našej obci zabezpečuje triedený zber papiera, plastov, skla, kovov resp. kovových obalov a VKM.

Zobraziť celý text »

Vyhodnotenie 48. ročníka Behu okolo Dulova

25.10.2018 | admin

V nedeľu 21. októbra 2018 sa konal 48. ročník Behu okolo Dulova. Bežalo sa v 18 vekových kategóriách. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 313 pretekárov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Október Toman

22.10.2018 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

IV. ročník Stolnotenisovej mini ligy družstiev

22.10.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove v spolupráci so Stolnotenisovým oddielom organizuje IV. ročník Stolnotenisovej mini ligy družstiev o Pohár starostu obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na koncert

15.10.2018 | admin

Kultúrne stredisko Opatová Vás srdečne pozýva na exkluzívny koncert - umelci z Londýna a zo Slovenska, ktorý sa uskutoční 21.10.2018 o 18.00 hod. v Kaviarni Sládkovič v Trenčíne. Vstupné je dobrovoľno-ľubovoľné.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na folklórnu veselicu

15.10.2018 | admin

Kultúrne stredisko Opatová Vás srdečne pozýva na Folklórnu veselicu, ktorá sa uskutoční 27.10.2018 o 19.00 hod. v Posádkovom klube armády (ODA) v Trenčíne. Do tanca hrajú: ĽH Petra Obucha a Pajtáši z Moravy. Kroje nie sú podmienkou. Všetci ste pozvaní.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu

11.10.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva. Do RPS je možné nahliadnuť v čase zverejnenia na Obecnom úrade v Dulove po dobu 30 dní. Proti údajom uvedeným v RPS môžu účastníci podať písomné námietky na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor v lehote do 30 dní od ich zverejnenia.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Október 2018

09.10.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v pondelok 15. októbra 2018 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Jesenná kvapka krvi na Úrade TSK

08.10.2018 | admin

Trenčiansky samosprávy kraj dá 20. novembra 2018 všetkým pravidelným darcom krvi i prípadným smelým prvodarcom šancu po ôsmy krát v tomto roku darovať krv. Neváhajte a zúčastnite sa Jesennej kvapky krvi na Úrade TSK.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o vykonaní štátneho dozoru v lesoch

08.10.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznamuje, že vykoná štátny dozor v lesoch v lesnom celku Lednické Rovne v lesných dielcoch 247 A a 247 B v k.ú. Dulov. Začiatok výkonu dozoru určil Okresný úrad na deň 25. októbra 2018 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Dulove.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.