ARCHÍV AKTUALÍT

Výkup papiera - Jún 2020 I.

26.06.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 30. júna sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Očkovanie psov 2020

24.06.2020 | admin

V sobotu 27. júna 2020 sa v našej obci uskutoční povinné očkovanie a čipovanie psov.

Zobraziť celý text »

Jánske ohne 2020

24.06.2020 | admin

Kultúrna komisia pri OZ Dulov Vás srdečne pozýva na tradičné posedenie pri Jánskom ohni, v sobotu 27. júna 2020 o 16.00 hod. na školskom dvore.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín predajne COOP Jednota

15.06.2020 | admin

Vedúca predajne COOP Jednota v Dulove oznamuje občanom zmenu otváracích hodín predajne v týždni od 15.6. - 19.6.2020.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dulov

10.06.2020 | admin

Obec Dulov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dulov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Jún 2020 I.

10.06.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 22. júna 2020 bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

09.06.2020 | admin

Poďakovanie občanom, ktorí svojou činnosťou počas pobytu v prírode prispievajú k zveľaďovaniu a ochrane prírody.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Jún 2020

04.06.2020 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 9. júna 2020 o 19.00 hod. v sále KD za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet za rok 2019

03.06.2020 | admin

Obec Dulov zverejňuje dokument "Záverečný účet za rok 2019". Od dátumu zverejnenia do 1.6.2020 sa môžu obyvatelia obce k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Jún 2020

29.05.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 2. júna sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - 11458 - Horovce - Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK

29.05.2020 | admin

Obec Horovce ako príslušný stavebný úrad vydala Územné rozhodnutie pre žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK" v k. ú. Horovce a Dulov. Územné rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou na 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zobraziť celý text »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

28.05.2020 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 27. mája 2020. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec Máj

26.05.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020

25.05.2020 | admin

Zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mikušovce

21.05.2020 | admin

Obec Mikušovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mikušovce s predpokladaným nástupom od 1.7.2020. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ ZŠ a MŠ - NEOTVÁRAŤ" v termíne do 15.6.2020 na adresu Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.