ARCHÍV AKTUALÍT

Výkup papiera - Apríl 2020

15.04.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v piatok 17. apríla 2020 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Veľká noc 2020

09.04.2020 | admin

Všetkým občanom prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!

Zobraziť celý text »

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

09.04.2020 | admin

Zverejňujeme Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu počas Veľkonočných sviatkov.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK"

09.04.2020 | admin

Obec Horovce ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK" v k. ú. Horovce a Dulov. Oznámenie o začatí konania sa doručuje verejnou vyhláškou na 15 dní. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Zobraziť celý text »

Seniori, povedzme STOP podvodníkom!

03.04.2020 | admin

Súčasný krízový stav núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, preto prinášame rady a odporúčania ako sa tomu dá predísť.

Zobraziť celý text »

Propozície celoslovenskej literárnej súťaže "Studňa sa tajne s dažďom zhovára"

01.04.2020 | admin

Matica Slovenská a miestny odbor Matice Slovenskej v Trenčíne, verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypisujú XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých "Studňa sa tajne s dažďom zhovára".

Zobraziť celý text »

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

01.04.2020 | admin

Zápis do 1. ročníka šk. r. 2020/2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Rodičia budúcich prvákov vyplnené tlačivá prinesú v zalepenej obálke na obecný úrad alebo zašlú poštou na adresu ZŠ v Dulove v termíne do 20.04.2020.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK

18.03.2020 | admin

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad vydala stavebné povolenie stavebníkovi Stredoslovenská distribučná, a. s. na stavbu "11126-Dulov-Rybníky-Rozšírenie NNK" - líniová inžinierska stavba. Stavebné povolenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou. V 15 deň vyvesenia sa stavebné povolenie považuje za doručené.

Zobraziť celý text »

Ústredný krízový štáb prijal preventívne opatrenia

13.03.2020 | admin

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života.

Zobraziť celý text »

Prerušenie vyučovania na školách a v školských zariadeniach

13.03.2020 | admin

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Zobraziť celý text »

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou

13.03.2020 | admin

SAD upozorňuje občanov na zmenu režimu autobusovej dopravy v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhlásením Ústredného krízového štábu SR.

Zobraziť celý text »

ORPZ v Trenčíne oznamuje prijatie opatrení v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov

12.03.2020 | admin

Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne oznamuje, že prijalo opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov. Z uvedeného dôvodu žiadajú o využívanie elektronických podaní (e-mailom) alebo podaní poštou.

Zobraziť celý text »

Odvolanie Valných zhromaždení

12.03.2020 | admin

Urbárska obec Dulov, Lesné a pasienkové spoločenstvo v Bohuniciach a Lesné a pozemkové spoločenstvo a Urbárske spoločenstvo Tuchyňa vzhľadom na vzniknutú zdravotnú situáciu a zákaz usporadúvania verejných podujatí odvolávajú Valné zhromaždenia.

Zobraziť celý text »

Zrušenie verejných bohoslužieb vo farnosti Pruské

11.03.2020 | admin

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pruské na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska oznamuje veriacim, že s platnosťou od 11.03.2020 do 23.03.2020 sú všetky verejné bohoslužby zrušené.

Zobraziť celý text »

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020 | admin

Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre verejnosť o karanténe. Osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu je povinná karanténu dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona 355/2007 dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1656 eur. Zamlčanie cestovateľskej anamnézy je rovnako porušením predmetného ustanovenia a je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, a aj v takom prípade hrozí pokuta do výšky 1656 eur.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.