ARCHÍV AKTUALÍT

Vyhlásenie núdzového stavu

01.10.2020 | admin

Uznesenie Vlády SR č. 587 zo dňa 30..09.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení opatrenia ÚVZ SR so sídlom v PB

01.10.2020 | admin

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako vecne a miestne príslušný orgán z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk s účinnosťou od 29. septembra 2020 nariaďuje dodržiavať hygienické opatrenia.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Toman, September

23.09.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o vydaní stavebného povolenia "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK"

22.09.2020 | admin

Obec Horovce oznamuje vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú stavbu "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK" na pozemkoch reg. C a E v k.ú. Horovce. Toto stavebné povolenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesením na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - September 2020

21.09.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 22. septembra sa v našej obci uskutoční zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov.

Zobraziť celý text »

Burza bez peňazí

08.09.2020 | admin

Farnosť Pruské organizuje v sobotu 12. septembra 2020 v čase od 9.00 - 17.00 hod. v telocvični Pastoračného centra "Burzu bez peňazí". Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, športové potreby môžete ich priniesť v piatok od 9.00 - 17.00 hod. do telocvične Pastoračného centra.

Zobraziť celý text »

Zmena termínu vývozu KO

08.09.2020 | admin

Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu v 38. týždni.

Zobraziť celý text »

Dulovské hody a dožinky 2020 a oslavy 20. výročia postavenia kostola

08.09.2020 | admin

Srdečne vás pozývame na hodové oslavy!

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - September

07.09.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 21. septembra 2020 v čase od 7:45 do 15:45 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.

Zobraziť celý text »

Zápis žiakov na štúdium umeleckých predmetov

27.08.2020 | admin

Súkromná základná umelecká škola Bolešov, elokované pracovisko Horovce uskutočňuje zápis žiakov na štúdium umeleckých predmetov pre školský rok 2020/2021.

Zobraziť celý text »

Otvorenie šk. roka 2020/2021 v ZŠ Pruské

26.08.2020 | admin

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v priestoroch školy v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zobraziť celý text »

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

26.08.2020 | admin

Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu v 36. týždni.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - August 2020

21.08.2020 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 25. augusta 2020 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dulov

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 20/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok, a to novovytvorený pozemok C KN 627/142 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 499 m2.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dulov I.

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 19/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zverejňuje zámer prenajať novovytvorený pozemok parc. č. C KN 723/23 - vodná plocha o výmere 19.166 m2.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.