ARCHÍV AKTUALÍT

Zber plastov - Január 2021

22.01.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 26. januára sa v našej obci uskutoční zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Asistované sčítanie obyvateľov - Zmena

22.01.2021 | admin

Po schválení NRSR elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby sa realizuje v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov v kontaktných miestach alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska sa bude realizovať od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Zobraziť celý text »

Celoplošné skríningové testovanie obyvateľov SR - Obec Dulov

21.01.2021 | admin

Počas víkendu 23.01 - 24.01.2021 bude aj v našej obci prebiehať celoplošné skríningové testovanie obyvateľov SR. Testovanie sa uskutoční v sále KD v sobotu v čase od 8.00 - 18.00 hod. (prestávka 12.00 - 13.00 hod. a 15.30 - 16.00 hod.) a v nedeľu v čase 8.00 - 12.00 hod. Testovanie bude prebiehať podľa čísla domu. Prosíme vás o dodržiavanie časového harmonogramu, zabránime tým dlhému čakaniu a zhromažďovaniu sa. Na testovanie je potrebné prísť s občianskym preukazom.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Január 2021

13.01.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 18. januára 2021 sa v obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Rendek Január

08.01.2021 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Fakturácia stočného - odpis stavov vodomerov

29.12.2020 | admin

V stredu a vo štvrtok budú pracovníci Považskej vodárenskej spoločnosti vykonávať odpis stavov vodomerov z dôvodu fakturácie stočného. Prosíme o sprístupnenie vodomerných šácht.

Zobraziť celý text »

Úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas vianočných sviatkov 2020

29.12.2020 | admin

Oznamujeme občanom úradné hodiny Obecného úradu v Dulove počas vianočných sviatkov 2020.

Zobraziť celý text »

Štatistické zisťovanie RÚ 2020 - 2022

07.12.2020 | admin

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 308 samospráv a medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022. V tomto období vybrané domácnosti v obci navštívi zamestnanec štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v preukázať osobitným poverením. Poskytnuté údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Rendek December

03.12.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2013

01.12.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov. Dodatkom sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2021. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 1.12.2020. Lehota na pripomienkovanie začína 2.12.2020. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 12.12.2020. Návrh dodatku sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2020.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2021 -2023

01.12.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2020. Návrh rozpočtu je zverejnený od 1.decembra 2020 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - December 2020 I.

27.11.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 1. decembra sa v našej obci uskutoční zber plastov, použitých olejov, tetrapakov a kartónových a lepenkových papierov, ktoré nebývajú predmetom výkupu papiera.

Zobraziť celý text »

Mobilné odberové miesto Ilava

26.11.2020 | admin

Od pondelka 30. novembra 2020 sa môžete prísť otestovať na mobilné odberové miesto v NsP Ilava v pracovných dňoch v čase od 11.00 - 15.00 hod.

Zobraziť celý text »

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na I. polrok 2021

26.11.2020 | admin

Zverejňujeme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2021.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - November 2020

25.11.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 30. novembra 2020 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.