ARCHÍV AKTUALÍT

Zápis žiakov na štúdium umeleckých predmetov

27.08.2020 | admin

Súkromná základná umelecká škola Bolešov, elokované pracovisko Horovce uskutočňuje zápis žiakov na štúdium umeleckých predmetov pre školský rok 2020/2021.

Zobraziť celý text »

Otvorenie šk. roka 2020/2021 v ZŠ Pruské

26.08.2020 | admin

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 v priestoroch školy v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zobraziť celý text »

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

26.08.2020 | admin

Oznamujeme občanom zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu v 36. týždni.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - August 2020

21.08.2020 | admin

Starosta obce vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 25. augusta 2020 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dulov

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 20/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok, a to novovytvorený pozemok C KN 627/142 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 499 m2.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dulov I.

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 19/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zverejňuje zámer prenajať novovytvorený pozemok parc. č. C KN 723/23 - vodná plocha o výmere 19.166 m2.

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dulov

20.08.2020 | admin

Obec Dulov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2020 zo dňa 9. júna 2020 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to časť pozemku KN C 366/21 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, v podiele 323/420-in.

Zobraziť celý text »

Slovenský pohár v motokrose 2020

13.08.2020 | admin

Cross team Púchov pozýva všetkých priaznivcov motocyklového športu na podujatie Slovenského pohára v motokrose, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16.8.2020 v motokrosovom areáli vo Sverepci. Upozorňujeme na nutnosť nosenia ochranných rúšok na hromadných podujatiach v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania "11458-Horovce-Luhy-Zahustenie TS a rozšírenie NNK"

12.08.2020 | admin

Obec Horovce oznamuje začatie stavebného konania vo veci umiestnenia líniovej kioskovej trafostanice a vybudovania novej NN siete v k.ú. Horovce s dostatočnou kapacitou na pripojenie nových odberných miest v lokalite s plánovanou výstavbou rodinných domov.

Zobraziť celý text »

Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov

10.08.2020 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 10. augusta 2020. Lehota na pripomienkovanie začína plynúť 11. augusta a končí 21. augusta 2020. Návrh VZN sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Mikušovský hodový kotlík

10.08.2020 | admin

Kultúrna komisia pri obecnom úrade Mikušovce a Obecný úrad Mikušovce vás pozývajú na 6. ročník súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2020 o 13.00 hod. na ihrisku TJ Mikušovce.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Mišovec August

10.08.2020 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - August 2020 I.

28.07.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 18. augusta 2020 v čase od 7.30 - 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.

Zobraziť celý text »

Zvoz skla a kovu - Júl

21.07.2020 | admin

Vo štvrtok 23. júla 2020 od 7.00 hod. bude v obci prebiehať zvoz skla a kovu.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - August 2020

17.07.2020 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 4. augusta 2020 bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.