ARCHÍV AKTUALÍT

Zber textilu - máj 2021

14.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci uskutoční zber textilu. Textil bude využitý na charitatívne účely. Zbierať sa bude v pondelok 17. mája, v stredu 19. mája a v piatok 19. mája 2021 počas úradných hodín obecného úradu. Textil môžete priniesť zabalený v taškách alebo igelitových vreciach do zasadačky obedného úradu.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Máj 2021

12.05.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 18.05.2021 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lednické Rovne

12.05.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lednické Rovne, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2023 - 2032. Účastníci konania môžu zaslať do 10 dní od zverejnenia pripomienky k veci - určenie lesného celku Lednické Rovne na obdobie rokov 2023 - 2032, Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Zobraziť celý text »

Informácie k asistovanému sčítaniu

05.05.2021 | admin

Práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Dulov 168 alebo požiadajte mobilného asistenta na telefónnom čísle 0948 949 848. Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo www.scitanie.sk.

Zobraziť celý text »

Výzva na predkladanie ponúk - zber a likvidácia odpadov v obci

26.04.2021 | admin

Obec Dulov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie zberu a likvidáciu odpadov v obci Dulov. Do zákazky sa záujemca môže prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Apríl 2021

26.04.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 27.04.2021 bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov.

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022

22.04.2021 | admin

Riaditeľka Materskej školy v Dulove oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 3. - 4. mája 2021.

Zobraziť celý text »

Zmena úradných hodín

20.04.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje zmenu úradných hodín pre verejnosť od 19. apríla 2021 do odvolania. Pondelok: 7.00 - 12.00 12.45 - 15.30. Streda: 7.00 - 12.00 12.45 - 17.00. Piatok: 7.00 - 12.00. Utorok, štvrtok - nestránkový čas. Prosíme občanov o rešpektovanie nestránkového času. Zároveň žiadame daňových poplatníkov, aby na úhradu daní a poplatkov využívali úradné hodiny stanovené v stredu.

Zobraziť celý text »

Nové termíny zberu separovaného odpadu

20.04.2021 | admin

Nové termíny zberu separovaného odpadu v obci Dulov na rok 2021.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman,apríl

20.04.2021 | admin

Oznámenie o uložení písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Marec 2021

25.03.2021 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dulove, ktoré sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Toman, Marec

05.03.2021 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Pošta v Pruskom 3.3.2021 zatvorená

02.03.2021 | admin

Pošta v Pruskom bude v stredu 3. marca 2021 celý deň z technických príčin zatvorená.

Zobraziť celý text »

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 - Zverejnenie

23.02.2021 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, zverejňuje úroveň vytriedenia odpadov na území obce za kalendárny rok 2020.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie zriaďovateľa o pokračovaní v prezenčnej výučbe žiakov Základnej školy a detí v Materskej škole v Dulove

19.02.2021 | admin

Obec Dulov ako zriaďovateľ Základnej školy a Školského klubu detí pri ZŠ v Dulove a zriaďovateľ Materskej školy a Školskej jedálne pri MŠ v Dulove vzhľadom na súčasnú situáciu a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 a na základe odporúčaní RÚVZ rozhodol pokračovať od pondelka 22.02.2021 v prezenčnej výučbe žiakov Základnej školy a detí v Materskej škole v Dulove.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.