ARCHÍV AKTUALÍT

Očkovanie psov 2021

22.06.2021 | admin

Vážený občania, v našej obci sa uskutoční očkovanie psov proti veľmi nebezpečnej nákaze - besnote, ktorá je pri priamom kontakte postihnutého zvieraťa s človekom smrteľným ochorením. Očkovanie sa uskutoční dňa 26.06.2021 Pri trojuholníku od 9.00 do 9.40 hod. Pri pohostinstve Légia od 9.45 do 10. 15 hod. Na očkovanie je potrebné psov priviesť na vodítku, s náhubkom a je potrebné priniesť očkovací preukaz. Poplatok za vakcínu je 9 eur. Počas očkovania sa bude vykonávať aj čipovanie psov, ktoré je povinné zo zákona.

Zobraziť celý text »

Oznam Okresného riaditeľstva HAZZ v Trenčíne

22.06.2021 | admin

Okresné riaditeľstvo HAZZ v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Jánske ohne 2021

21.06.2021 | admin

Kultúrna komisia pri OZ Dulov Vás srdečne pozýva tradičné posedenie pri JÁNSKOM OHNI, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.06.2021 o 16.00 hodine v areály ZŠ Dulov.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - Jún 2021

21.06.2021 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 22. júna 2021 o 19.00 hodine v hornej sále KD.

Zobraziť celý text »

Zmena vývozu komunálneho odpadu

16.06.2021 | admin

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok 18.06.2021 o 6:45 hod. Prosíme občanov, aby smetné nádoby označené žetónom vyložili pred svoje rodinné domy v skorých ranných hodinách.

Zobraziť celý text »

Posledný víkend asistovaného sčítania

11.06.2021 | admin

Vážení občania, oznamujeme Vám, že o mobilného asistenta môžete požiadať aj počas posledného víkendu sčítania 12. - 13.06.2021, v čase od 8:00 do 16:00 hod. na telefónnom čísle 0948 949 848.

Zobraziť celý text »

Zber komunálneho odpadu

07.06.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že v utorok t.j. 08.06.2021 bude v obci v skorých ranných hodinách prebiehať zber komunálneho odpadu.

Zobraziť celý text »

Zrušenie výkonu činnosti pracoviska Okresného úradu Trenčín v meste Dubnica nad Váhom.

07.06.2021 | admin

Okresný úrad Trenčín Vám týmto oznamuje, že od 30.06.2021 dôjde na stálom pracovisku OU Trenčín v Dubnici nad Váhom k zmene v rozsahu realizácie výkonu štátnej správy. Z dôvodu efektívnosti a hospodárení pri výkone štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy vo veciach priestupkov zároveň dôjde k rozšíreniu územnej pôsobnosti pracoviska OU Trenčín v meste Ilava so sídlom: Mierové námestie 1/18, 019 01 Ilava.

Zobraziť celý text »

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Horovciach.

01.06.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Farnosť Pruské Vás pozýva na ,, Burzu bez peňazí "

25.05.2021 | admin

Farnosť Pruské Vás pozýva na ,,Burzu bez peňazí", ktorá sa uskutoční už túto sobotu 29.05.2021 v čase 09.00 - 17.00.

Zobraziť celý text »

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dulov na II. polrok 2020

25.05.2021 | admin

Kontrolórka obce predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Návrh prejedná obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

Zobraziť celý text »

Zmena zberu komunálneho odpadu

25.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje, že dnes sa vývoz komunálneho odpadu neuskutoční, z dôvodu pokazeného vozidla spoločnosti vyvážajúcej komunálny odpad. Vývoz komunálneho odpadu prebehne v stredu t. j. 26.05.2021.

Zobraziť celý text »

Zber plastov

24.05.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 25. mája bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu, plastov, použitých olejov a tetrapakov.

Zobraziť celý text »

Obec Dulov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu RIADITEĽ/KA Základnej školy Dulov.

24.05.2021 | admin

Obec Dulov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy Dulov.

Zobraziť celý text »

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov.

24.05.2021 | admin

VZN- ím sa objasňujú základné pojmy týkajúce sa verejného poriadku. Určujú sa spôsoby udržiavania verejného poriadku a ochrany životného prostredia. Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli od 24.05.2021, kedy začína aj lehota pripomienkovania. Ukončenie lehoty pripomienkovania je 3. júna 2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.