ARCHÍV AKTUALÍT

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole -o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni Dodatkom sa stanovuje zmena výdavku spojeného s pobytom dieťaťa v školskom klube na 7 € na jedno dieťa od 1. januára 2022. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 30.11.2021. Lehota na pripomienkovanie začína 1.12.2021. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 13.12.2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021.

Zobraziť celý text »

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013

30.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov. Dodatkom sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2022. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 30.11.2021. Lehota na pripomienkovanie začína 1.12.2021. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 13.12.2021. Návrh dodatku sa bude prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman November

29.11.2021 | admin

Oznámenie o doručení písomnosti - Toman November

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - november 2021

22.11.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Zber plastov - november 2021

22.11.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 23. novembra bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov. Žiadame Vás vrecia naplnené plastami a previazané vyložiť pred svoje rodinné domy. Použité oleje v dobre uzavretých , priehľadných plastových fľašiach od oleja alebo minerálnych vôd, stlačené a zviazané tetrapaky vyložte v utorok ráno pred svoje rodinné domy.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

18.11.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 19.11.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich

18.11.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Dulov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

15.11.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Odpočet vodomerov

11.11.2021 | admin

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v Dulove, že od 12.11.2021 bude prebiehať odpočet vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom. Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na tel.č. 042/44 65464 v pracovných dňoch od 7.00hod do 15.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

04.11.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 05.11.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na zasadnutie OZ - November 2021

02.11.2021 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie o Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 04. novembra 2021 o 18.30 hodine v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Otvorenie, 2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt ,, Spod Bielych Karpát, z areálu školy k náučnému chodníku pri Dulovských rybníkoch", financovaného z Fondu malých projektov z programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby(§80) a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou

27.10.2021 | admin

Zobraziť celý text »

Zber plastov - október 2021

25.10.2021 | admin

Obecný úrad v Dulove oznamuje občanom, že v utorok 26. októbra bude v obci prebiehať zber plastov, použitých olejov a tetrapakov. Žiadame Vás vrecia naplnené plastami a previazané vyložiť pred svoje rodinné domy. Použité oleje v dobre uzavretých , priehľadných plastových fľašiach od oleja alebo minerálnych vôd, stlačené a zviazané tetrapaky vyložte v utorok ráno pred svoje rodinné domy.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

21.10.2021 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 22.10.2021 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - Rendek OKTÓBER

20.10.2021 | admin

Obec Dulov v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana Pavol Rendek (nar. 1988), bytom Dulov že mu má byť doručená písomnosť. Po dobu 15 dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na Obecnom úrade v Dulove, kde si ju možno prevziať. Po tomto termíne bude vrátená odosielateľovi.

Zobraziť celý text »

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.