ARCHÍV AKTUALÍT / Novoročný príhovor starostu obce 2019

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa vám na začiatku Nového roka 2019 prihovoril a poprial veľa zdravia, šťastia a pohody. Želám vám veľa radosti, spokojnosti a čo najviac príjemných chvíľ v kruhu svojich rodín a blízkych priateľov. Využívam príležitosť príhovoru aj na poďakovanie sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce alebo obohateniu nášho kultúrneho i duchovného života.

Nový rok nie je len dátumom v kalendári, ale pre každého z nás je aj symbolom nového začiatku. Symbolom nových plánov, predsavzatí a cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas bilancovania a vyhodnotenia toho, čo sme za uplynulý rok zažili a urobili. Mne prináleží obzrieť sa späť za odchádzajúcim rokom, pripomenúť si a vyhodnotiť aktivity, ktoré sa nám podarilo spoločne v našej obci zrealizovať.

V roku 2018 boli v Dulove začaté ale aj ukončené viaceré investičné akcie. Najvýznamnejšou pre obec bolo dokončenie čistiarne odpadových vôd, čím sa celková kapacita čistenia zvýšila na 1800 obyvateľov. Pokračovali práce na objektoch materskej školy a hasičskej zbrojnice. Oba tieto objekty už sú teraz aj napojené na kanalizačnú vetvu vedúcu do čistiarne odpadových vôd. V areáli škôlky sme doplnili detské ihrisko o ďalšie prvky na hranie a v tomto roku by sme chceli upraviť okolie za škôlkou a kostolom.

V predchádzajúcich rokoch bola zrekonštruovaná kaplnka v časti Nová Ves a vybudovalo sa "Pietne miesto pod horou". Veľmi ma teší, že toto miesto býva často navštevované občanmi či už pri rôznych príležitostiach počas roka, alebo aj individuálne denne. Uplynulý rok sme pokračovali v tomto duchu a renovovali aj kaplnku v časti Dulov, ktorá bola v septembri počas hodov aj slávnostne požehnaná.

Pri vstupe do chotára obce sme na jar vysadili dve lipy a obnovili poškodený kríž, tak aby miesto zodpovedalo zaužívanému názvu "Kríž pri lipách na priekopách".

Rok 2018 bol aj rokom volieb do samosprávy. Ďakujem všetkým občanom, ktorí prišli k volebným urnám a prejavili svoj záujem a zodpovednosť za ďalšie smerovanie našej obce. Ďakujem vám za prejavenú dôveru a za možnosť pokračovať v započatej práci. Je to pre mňa záväzok do budúcnosti. Ďakujem tiež poslancom starého obecného zastupiteľstva, členom jednotlivých komisií, organizáciám v obci za dobre odvedenú prácu, za profesionálny a aktívny prístup v predchádzajúcom volebnom období.

Novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce štyri roky rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach diania v obci gratulujem, a prajem im veľa úspechov, trpezlivosti, elánu a chuti do práce. Teším sa na tvorivú atmosféru a plodnú spoluprácu. 

Milí spoluobčania, vám a vašim rodinám, želám v roku 2019 veľa úspechov v pracovnom mi osobnom živote, potrebné šťastie a hlavne pevné zdravie. Aby naša obec aj naďalej prekvitala a stále viac prosperovala a všetkým nám sa v nej dobre žilo.


Jozef Šamaj, starosta obce

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.