ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh VZN č. 1/2019

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dulov.

VZN sa stanovuje príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s finančnými pásmami nákladov  na nákup potravín stanovenými  Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.  Nariadenie stanovuje príspevok na režijné náklady pre zamestnancov a iné fyzické osoby.  VZN určuje podmienky poskytnutia dotácie na obed  pre deti v MŠ a žiakov ZŠ.

Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 06.08.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je  19.08.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Návrh VZN č. 1/2019

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.