ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov.

Dodatkom sa upravuje príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s finančnými pásmami nákladov  na nákup potravín a výška réžie.  Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 14.01.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je  25.01.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

NÁVRH DODATKU č. 2 K VZN č. 3/2015

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.