ARCHÍV AKTUALÍT / Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tuchyňa

Obec  Tuchyňa   vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

„ hlavný kontrolór obce Tuchyňa“

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tuchyni.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Tuchyňa  zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami do 18.12.2015  na adresu : Obec Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa 205 v uzavretej obálke s označením  “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – “NEOTVÁRAŤ!

 

Voľba  hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

 
Požiadavky:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.

Bližšie informácie získate priamo na Obecnom úrade v Tuchyni alebo na telefónnom čísle 042 44 92 563.

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.