ARCHÍV AKTUALÍT / Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2012

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dulov, o ktorom bude rokovať OZ na svojom zasadnutí dňa 8.12.2015.

Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyczické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku písomnou formou, elektronickou formu alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

 

Návrh Dodatku č. 1

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.