ARCHÍV AKTUALÍT / Zasadnutie obecného zastupiteľstva august
P O Z V Á N K A
 
        

         Starostka obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

v stredu 13. augusta 2014 o 18.00 hodine
 

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

1.     Správa o činnosti

2.     Upozornenie prokurátora –VZN o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd    a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

3.     Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2014-2018

4.     Rozpočtové opatrenie č. 4
5.     Rozpočtové opatrenie č. 5
6.     Rôzne

7.     Záver

 
 
 

V Dulove 7. augusta 2014     

 
 
 
 

                                                                                     Antonia Kandaliková

                                                                                            starostka obce
 
 
 
 
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.