ARCHÍV AKTUALÍT / Predaj na trhových miestach v obci Dulov

Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva obce na základe žiadosti predávajúceho.

 

Potrebné doklady – právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia

  • žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  • výpis z obchodného/ živnostenského registra/ osvedčenie o zápise do evidencie SHR

  • rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov

  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa

 

Potrebné doklady – fyzické osoby

  • žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

  • rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov

  • čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.