ARCHÍV AKTUALÍT / Upozornenie - vykurovacie obdobie

Vážení občania s blížiacim sa zimným obdobím vystupuje do popredia používanie palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Z toho dôvodu považujeme za potrebné upozorniť občanov na tieto skutočnosti:

  • Pre inštaláciu konkrétnych druhov spotrebičov musí prevádzkovateľ poznať druh prostredia, aby sa dalo určiť, či v konkrétnom prostredí môže byť inštalovaný spotrebič na tuhé, plynné alebo kvapalné palivo prípadne elektrotepelný spotrebič.
  • Spaliny zo spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivo musia byť odvádzané dymovodom do komína.
  • Komín, do ktorého je spotrebič zaústený musí byť vyhovujúcej konštrukcie a musí byť pred začiatkom jeho používania preskúšaný osobou s odbornou spôsobilosťou.
  • Spotrebiče musia byť inštalované v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, či už zabudovaných alebo uložených v blízkosti spotrebiča na horľavej podlahe, je nutné pod spotrebič umiestniť nehorľavú podložku dostatočných rozmerov.
  • Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.
  • Palivové spotrebiče treba čistiť v lehotách určených jeho výrobcom a uvedených v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto dokumentácia chýba, tak v lehotách, ktoré platia pre kontroly komínov.

 

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.