ARCHÍV AKTUALÍT / Úhrady RTVS

Povinnosť platiť úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS tzv. koncesionárskeho poplatku má fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotreby v byte alebo v rodinnom dome.

 

KTO NEPLATÍ ÚHRADU

1. Platiteľ, ktorý žije s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom občan s ťažkým zdravotným postihnutím má na adrese odberného miesta trvalý pobyt a platiteľ, ktorý je sám osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nárok na oslobodenie sa preukazuje:

- kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

- meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste

- evidenčné číslo SIPO a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch

 

2. Viacnásobný odber - úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto.

  Nárok na oslobodenie sa preukazuje:

- kópia dokladov od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elektriny a adresa odberného miesta elektriny (nie platobné doklady SIPO)

 

ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY

 

1 Dôchodca, teda odberateľ elektriny, nie člen rodiny, ak je poberateľom dôchodku a nemá príjem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú sadzbu 2,32 €.

Nárok na oslobodenie sa preukazuje:

- kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti

 

2. Poberateľ dávky v hmotnej núdzy - platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou má nárok na zníženú sadzbu 2,32 €.

Nárok na oslobodenie sa preukazuje:

- potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá

 

Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu: RTVS, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

 

UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti teda do 31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o. v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 preukázať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.