ARCHÍV AKTUALÍT / Verejná diskusia

Verejná diskusia k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dulov

Obec Dulov predkladá návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2012 – 2017, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z. z. v platnom znení). Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môže obec plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb s ohľadom na špecifikáciu obce a potreby jej obyvateľov. V Komunitnom pláne sú stanovené ciele na obdobie päť rokov a úlohou obce bude ich naplnenie.

Obec vyhlasuje verejnú diskusiu k predmetnému návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dulov 2012 – 2017. Vážení občania, Vaše postrehy, podnety, návrhy ako aj prípadné pripomienky očakávame v lehote do 30. septembra 2012 písomne v podateľni obecného úradu alebo na adrese: obecdulov@stonline.sk .


KOMUNITNÝ PLÁN

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.