ARCHÍV AKTUALÍT / Dodatok č. 1 k VZN 2/2009

Obecné zastupiteľstvo v Dulove bude dňa 14. decembra 2011 rokovať o návrhu dodatku č. 1 k VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2009 na území obce Dulov. Návrh dodatku je zverejnený od 30.11.2011. Od tohto dňa je možné uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 1 v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov do 10. decembra 2011 na obecnom úrade.

 

DODATOK č. 1 k VZN

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.