ARCHÍV AKTUALÍT / Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dulov

Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie (EÚ) stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.

V súvislosti s uvedeným bolo potrebné vytvoriť aj určitý nevyhnutný právny základ poskytovania finančnej pomoci. Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005 sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM).

Na základe vyhlásenej výzvy Obec Dulov podala v roku 2008 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Modernizáciu verejného osvetlenia v Obci Dulov. Na základe vyhlásenej výzvy bolo možné požiadať o finančné prostriedky na:

 • výmenu svietidiel vrátane montáže,
 • výmenu rozvádzačov vrátane montáže,
 • výmenu regulátorov vrátane montáže.

Termín realizácie: apríl – jún 2009
Realizátor: Obec Dulov
Práce vykonáva: EVPÚ ZVS, a.s., Dubnica nad Váhom
Vykonávané práce: výmena 75 svietidiel, 2 rozvádzačov a 2 regulátorov

Financovanie:

 • 10 % z vlastných zdrojov obce
 • 90 % poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
  • 38,25 % z Finančného mechanizmu EHP,
  • 38,25 % z Nórskeho finančného mechanizmu,
  • 6,5 % zo štátneho rozpočtu k príspevku z Finančného mechanizmu EHP,
  • 6,5 % zo štátneho rozpočtu k príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu.

Ciele modernizácie:

 • dosiahnutie nižšej spotreby energie prostredníctvom aplikácie nových, moderných, technicky súčasných svietidiel a svetelných zdrojov,
 • výrazne zlepšiť svetlotechnické parametre sústavy verejného osvetlenia obce s dodržaním príslušných STN a ich dodatkov,
 • minimalizovanie nákladov na údržbu a prevádzku sústavy verejného osvetlenia obce,
 • optimalizovať využitie doby svietenia sústavy verejného osvetlenia obce úpravou elektrických rozvádzačov,
 • vhodným výberom spínacích a istiacich prvkov v elektrických rozvádzačoch zvýšiť spoľahlivosť prevádzky sústavy verejného osvetlenia,
 • zvýšiť bezpečnosť v doprave.
Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30 - nestránkový deň

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.